حضور جناب آقای دکتر علی اشعری فرد رئیس هیئت مدیره شرکت سامان میهن توان آریا و رئیس کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی قم در برنامه زنده صدا و سیما صبحانه